14 marca

Świętość trzeba zdobywać niejako na ostrzu miecza: trzeba cierpieć, trzeba konać.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Moc składanej przez człowieka ofiary skrywa się w postawie woli. Święta Faustyna usłyszała kiedyś następujące słowa Jezusa: ”Nie trap się tym, jeżeli serce twoje często będzie doznawać odrazy i niechęci do tej ofiary. Cała moc jej zawarta jest w woli, a więc te uczucia przeciwne nie tylko nie obniżą w oczach moich tej ofiary, ale ją spotęgują”. Jezus zachęca, by się nie przerażać, gdy w obliczu doświadczanej próby pojawią się odczucia odrazy i niechęci. Tego typu odczuć nie można uniknąć. One są głęboko ludzkie, ponieważ nasza natura została stworzona dla piękna, dobra, miłości i życia bez cierpienia. Tutaj jednak, w ziemskim czasie, musimy doznawać braków, które budzą odczucie niechęci. Jezus wyjaśnia, że te odczucia nie obniżają wartości ofiary w Jego oczach, bo dla Niego ważne jest, co czyni wola. On wyczekuje na ”chcę” twojej woli. Gdy w trudnych doświadczeniach składasz Jezusowi ofiarę, mówiąc: ”chcę tego, czego Ty chcesz, wbrew niechęci i odrazie, które odczuwam”, wówczas wartość twej ofiary zostaje spotęgowana. To jest świętość zdobywana na ostrzu miecza.


Odszedł do Boga w Karmelu

1961 † o. Ignacy od św. MN Teresy (Bylica)