14 lipca

Bóg zna każdą duszę od wieków ze wszystkimi tajemnicami jej istoty i falowaniem jej życia. Dusze znajdują się w Jego mocy. Wie On, czy pozostawi je samym sobie i biegowi wypadków, czy pokieruje mocną ręką.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Spotkania z tajemnicą opatrzności Bożej są dla człowieka wyzwaniem. Najpierw dlatego, że wiedza na temat dróg, którymi Bóg prowadzi – i dlaczego prowadzi właśnie tak, a nie inaczej – nie jest w obecnym życiu w całej pełni dostępna. A w spotkaniu z tym, co jest tajemnicze, człowiek zawsze zachowuje dystans i respekt. Przełamać je mogą prosta i dziecięca ufność, bo tylko one zdolne są przeczuć coś z tajemniczej mądrości Boga. Taką postawę zaleca sam Jezus w słowach hymnu pochwalnego na cześć Ojca: ”Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Po wtóre dlatego, ponieważ liczne z doświadczeń, które Bóg dopuszcza w naszym życiu, odczytujemy jako zagrożenie, stratę i przegraną. Ludzka codzienność jest niemym świadkiem wielu takich ucieczek od dopuszczonych przez Boga prób, ku przeróżnym pocieszycielom.


Odszedł do Boga w Karmelu

1996 † br. Marceli od Królowej Polski (Szlósarczyk)