14 KDM Hymn

Przed każdym KDM, każdego roku powstaje utwór muzyczny nawiązujący do tematyki spotkania. Staje się on później hymnem KDM-u. W Tym roku hymn napisała dla nas s. Agnieszka Brzozowska, karmelitanka bosa z Ełku. Zarówno słowa, jak i muzyka przez nią przygotowane oddają charakter tegorocznej walki o pokój serca. Siostra Agnieszka w tworzeniu tekstu oparła się na pismach św. Teresy od Jezusa, a w szczególności na jej Conceptos del amor de Dios. Tam właśnie św. Teresa obszernie opisuje stany fałszywego pokoju i drogę do uzyskania pokoju Chrystusa.

Na stronie www.kdmczerna.pl można pobrać nuty i tekst hymnu, a także wysłuchać nagrania w wykonaniu s. Agnieszki OCD.

Zapraszamy wszystkich młodych (17-35 lat), którzy tęsknią za doświadczeniem pokoju serca i pragną doświadczyć bliskości Boga.

Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD