13 marca

Cierpienie jest próbą wytrwałości.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Cierpienie jest czasem głębokiego odczucia własnej nędzy. Jest także czasem szczególnie intensywnego działania szatana. Pragnie on przerazić cię prawdą o twojej słabości i utrwalić w postawie rezygnacji. Łatwiej mu to wówczas przyjdzie niż w innych okolicznościach. Nakłania zatem do wycofania się z podjętych wcześniej dobrych postanowień, mówiąc, że nie mają szans realizacji. Święty Ignacy z Loyoli ostrzega nas przed taką zbyt szybką i pochopną rezygnacją i poddaniem się: ”Podczas strapienia nie wprowadzać żadnej zmiany, lecz trwać w postanowieniach i decyzji, podjętych w dniu poprzedzającym takie strapienie, albo w decyzjach, które podjęto podczas poprzedniej pociechy. Podczas pociechy bowiem bardziej prowadzi nas dobry duch i przez rady swoje nami kieruje, a podczas strapienia zły duch. Słuchając jego rad, nie możemy obrać słusznej drogi”.


Odszedł do Boga w Karmelu

1993 † o. Romeusz od św. Awertana (Bodzenta)