13 lipca

Bardzo rzadko zdarzają się dusze, które wszechmocy Bożej nie mierzą swoimi ciasnymi myślami.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Wielu ludzi nosi w sobie przeświadczenie o bezradności Boga. Pojawia się ono wówczas, gdy chcą sprowadzić sposoby Jego działania do poziomu własnego pojmowania. Bóg tymczasem objawia często swoją wszechmoc w dziwny i tajemniczy dla nas sposób – przez uniżenie. Uniżenie się Jezusa, Jego kenoza, jest zwycięską odpowiedzią Boga na pozorny triumf zła. Chrystus ukrzyżowany i uniżony, a w Nim wszystkie nasze próby i doświadczenia, są przejawem tajemniczej mocy i mądrości Bożej; ”to bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi” (1 Kor 1, 24-25). Kto nie bierze perspektywy wiary pod uwagę i nie legitymuje się sercem prawym, nie przejdzie pomyślnie egzaminu z ufności. Serce prawe chroni przed ciasnotą myśli i rodzącymi się z niej postawami, które – jak wyraził się Mędrzec – wzbudzają odrazę w Bogu. ”Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, co wznieca kłótnie wśród braci” (Prz 6, 16-19).


Odeszli do Boga w Karmelu

1932 † br. Walenty od św. Józefa (Urdzoń)
1997 † o. Apoloniusz od Niepokalanego Poczęcia NMP (Godyń)