12 lipca

Wielu ludzi do mnie przychodzi i każdego, kto się spodziewa znaleźć u mnie pomoc, serdecznie przyjmuję. W istocie zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Trzymać za rękę Pana to po prostu mocno wierzyć, że On kieruje życiem we wszystkich jego przejawach i okolicznościach. Wiara dostarcza kilku ważnych przesłanek czerpanych z Bożego objawienia, pomagających przemierzać ufnie codzienność. Mówi, że nie może spotkać cię nic, co nie byłoby przewidziane od wieków: chciane lub dopuszczone na ciebie przez Boga. Mówi, że w sposób bezpośredni Bóg nigdy nie chce zła, ale w swojej nieskończonej mądrości wie, jak je wykorzystać dla twojego dobra i dlatego właśnie je dopuszcza. Mówi, że Bóg nie może chcieć niczego, co nie byłoby zgodne z celem, dla którego wszystko stworzył. Mówi, że to, co Bóg zsyła bezpośrednio, jest dla ciebie najlepsze, nawet jeżeli w danym momencie nie jest ci łatwo to przyjąć. Mówi wreszcie, że wszystko służy do dobrego tym, którzy Boga miłują i trwają w Jego miłości (Rz 8, 28).


Odszedł do Boga w Karmelu

1966 † o. Tadeusz od Mądrości Bożej (Cholewa)