11 listopada

Człowiek ma wolność wyboru, ta swoboda wyboru stanowi o jego zbawieniu lub potępieniu.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Możliwość wyboru nakłada na człowieka obdarowanego przez Boga darem wolności wielką odpowiedzialność. Życie każdego dnia stwarza szanse, które można na różny sposób wykorzystać. Znalazłszy się w sytuacji kryzysu lub próby, ktoś może odkryć prawdę o swej niewystarczalności i – pokonując siebie – poprosić o pomoc. Ktoś inny pozostanie malkontentem decydującym się narzekać bez końca na to, co go spotkało. U jednego cierpienie może zrodzić poczucie solidarności z tymi, którzy przechodzą podobne doświadczenia, i pragnienie udzielenia pomocy, mimo iż samemu się jej potrzebuje. Ktoś drugi jeszcze bardziej zamknie się w sobie, decydując się na życie z piętnem pokrzywdzonego przez los. W jednym człowieku cierpienie zainicjuje piękną postawę ofiarowania tego, co trudne, za bliźnich. W innym stanie się impulsem, by wykrzyczeć Bogu: Nienawidzę Cię!


Odszedł do Boga w Karmelu

2003 † br. Dariusz od Maryi (Świątek)