Muzyczne życzenia od NIEBA

Nie trzeba szukać NIEBA dla znalezienia BOGA,
lecz szukać BOGA dla znalezienia NIEBA.
Bo gdzie BÓG tam NIEBO.
A BÓG jest w TOBIE!
Czyli i to NIEBO jest w TOBIE!

Życzymy Ci codziennego odkrywania tej prostej oczywistości NIEBA.
I niech to będzie tegoroczne słowo od Zmartwychwstałego!
Alleluja! Muzyka też Ci mówi, że On żyje!