Albert, z łaski Bożej powołany na Patriarchę Kościoła Jerozolimskiego, do umiłowanych synów w Chrystusie: Brokarda i pozostałych pustelników będących pod jego posłuszeństwem u źródła na Górze Karmel; pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo Ducha Świętego. Wielokrotnie i na różne sposoby święci ojcowie pouczali, że każdy, bez względu na stan i obrany styl życia, powinien trwać w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi i służyć Mu wiernie z czystym sercem i prawym sumieniem. Ponieważ jednak domagacie się, abyśmy uczynili zadość waszym oczekiwaniom i określili sposób życia, którego moglibyście się trzymać na przyszłość, dlatego postanawiamy, co następuje.
Reguła Karmelitańska


Święci

Błogosławieni

3 listopada 2016
ocarm_0020_1-blogoslawiony-augustyn-aniol-mazzinghi-1386-1438

Błogosławiony Augustyn Anioł Mazzinghi
1386 – 1438

3 listopada 2016
ocarm_0018_2-blogoslawiony-jan-soreth-1394-1471

Błogosławiony Jan Soreth
1394 – 1471

3 listopada 2016
ocarm_0016_3-blogoslawiona-franciszka-amboise-1427-1485

Błogosławiona Franciszka Amboise
1427 – 1485

3 listopada 2016
ocarm_0014_4-blogoslawiony-bartlomiej-fanti-1428-1495

Błogosławiony Bartłomiej Fanti
1428 – 1495

3 listopada 2016
ocarm_0012_5-blogoslawiony-alojzy-rabata-1430-1490

Błogosławiony Alojzy Rabata
1430 – 1490

3 listopada 2016
ocarm_0010_6-blogoslawiony-baptysta-spagnoli-1447-1516

Błogosławiony Baptysta Spagnoli
1447 – 1516

3 listopada 2016
ocarm_0008_7-blogoslawiona-archaniela-girlani-1460-1495

Błogosławiona Archaniela Girlani
1460 – 1495

3 listopada 2016
17-blogoslawiony-angelo-paoli-1642-1720

Błogosławiony Angelo Paoli
1642 – 1720

3 listopada 2016
ocarm_0006_8-blogoslawiona-maria-teresa-od-jezusa-maria-scrilli-1825-1889

Błogosławiona Maria Teresa od Jezusa
(Maria Scrilli)
1825 – 1889

3 listopada 2016
ocarm_0004_9-blogoslawiona-kandelaria-od-sw-jozefa-susanna-paz-castillo-ramirez-1863-1940

Błogosławiona Kandelaria od św. Józefa
(Susanna Paz-Castillo Ramirez)
1863 – 1940

2 listopada 2016
ocarm_0003_10-blogoslawiona-maria-od-ukrzyzowania-roza-curcio-1877-1957

Błogosławiona Maria od Ukrzyżowania
(Róża Curcio)
1877 – 1957

2 listopada 2016
ocarm_0002_11-blogoslawiony-tytus-sjoerd-brandsma-1881-1942

Błogosławiony Tytus Sjoerd Brandsma
1881 – 1942

2 listopada 2016
ocarm_0001_12-blogoslawiony-izydor-bakanja-1885-1909

Błogosławiony Izydor Bakanja
1885 – 1909

2 listopada 2016
ocarm_0000_13-blogoslawiony-pawel-hilary-januszewski-1907-1945

Błogosławiony Paweł Hilary Januszewski
1907 – 1945

2 listopada 2016
18-blogoslawieni-meczennicy-przesladowania-religijnego-w-hiszpanii-1936

Błogosławieni Męczennicy prześladowania religijnego w Hiszpanii
+1936