Fotogaleria
Życie Edyty Stein pisane fotografią

Foto 1: Fotografia, powstała około 1894 roku, pokazuje rodziców i rodzeństwo Edyty Stein. Jest fotomontażem. Po nagłej śmierci ojca jego bliscy żałowali, że nie posiadają zdjęcia rodziny w komplecie. Polecono więc dodać na nim fotografię zmarłego wziętą z jego paszportu. Górny rząd od lewej strony: Arno (1879 Gliwice - 1948 San Francisco, USA), Elza (1847 Gliwice - 1954 Bogota, Kolumbia), Zygfryd Stein (1847 Długie Pole - 1893 Bukowice k. Goszyc), Elfryda (1881 Lubliniec - 1943 Terezin). Dolny rząd od lewej strony: Róża (1882 Lubliniec - 1942 Oświęcim), Augusta Stein z domu Courant (1849 Lubliniec - 1936 Wrocław), Edyta (1891 Wrocław - 1942 Oświęcim), Erna (1890 Lubliniec - 1978 Langborne, USA).

Foto 2: Pani Augusta Stein miała zwyczaj dzielić swoją rodzinę na trzy grupy: chłopcy, dziewczęta i "dzieci". Do tych ostatnich należały "spóźnione" Erna i Edyta. Obie siostry łączyła przez całe życie szczególna przyjaźń. Erna została lekarką-ginekologiem i poślubiła lekarza chorób skórnych dr Jana Bibersteina (1898-1965). Zdjęcie powstało około roku 1889 (na prawo Edyta, na lewo Erna).

Foto 3: Od maja 1906 do marca 1907 roku Edyta przebywała u swojej najstarszej siostry Elzy. Elza Stein wyszła tam za mąż za lekarza chorób skórnych dr Maksa Gordona. Maks i Elza byli niewierzący. Religia nie istniała w ich domu. Na zdjęciu widzimy Edytę (po lewej stronie) z Elzą i jej drugim dzieckiem Wernerem. W późniejszych latach udało się Edycie przez cierpliwe, pełne wyczucia pośrednictwo uratować zagrożone rozbiciem małżeństwo swej siostry.

Foto 4: Najcięższym okresem w Getyndze był dla Edyty semestr zimowy 1913/14. Chciała poświęcić się swojej pracy doktorskiej pt. "O problemie wczucia się", ale bez rezultatu. "Powoli doszłam do zupełnej rozpaczy... Kiedy chodziłam po ulicach, życzyłam sobie, aby jakiś wóz przejechał mnie... i żebym nie wróciła żywa..." Zdecydowała się wreszcie na szczerą rozmowę z Adolfem Reinachem. Jego pełne zrozumienia słowa powoli przywróciły jej równowagę i pozwoliły na ponowne duchowe okrzepnięcie.

Foto 5: Od początku sierpnia do końca października 1921 roku Edyta przebywała w domu rodzinnym we Wrocławiu. Jej siostra Erna oczekiwała swego pierwszego dziecka i Edyta pomagała jej w praktyce lekarskiej i gospodarstwie domowym. Prosiła przy tym swoją siostrę, aby wtajemniczyła matkę o zamierzonej zmianie wyznania. Erna pisze o tym: "Wiedziałam, że będzie to jedno z najcięższych zadań, jakie spotkały mnie w życiu".

Foto 6: To zdjęcie Edyta kazała wykonać podczas wakacji letnich we Wrocławiu dla jednej młodej nauczycielki w Spirze.

Foto 7: Edyta podczas pobytu w Spirze.

Foto 8: Edyta w wieku czterdziestu lat (1931).

Foto 9: Edyta w gronie rodziny i przyjaciół podczas wycieczki w Sudety.

Foto 10: Edyta z siostrzenicą, Getynga 1921.

Foto 11: Zdjęcie wykonane 30 maja 1931 roku, z okazji odczytu o św. Elżbiecie z Turyngii w roku jubileuszu tej świętej. W 700-lecie śmierci św. Elżbiety Edyta jedenaście razy mówiła na jej temat podczas różnych uroczystości. Ważne dla niej było ożywienie w sercach słuchaczy wielkich wzorów chrześcijańskiego życia.

Foto 12: Obłóczyny Edyty, Karmel w Kolonii, 15 kwietnia 1934 r. Zgodnie z przyjętym zwyczajem Edyta, postulantka, na uroczystej mszy św. obłóczynowej nosiła suknię ślubną, której biały jedwab został potem przerobiony na ornat. To także należało do ówczesnych zwyczajów.

Foto 13: Edyta w okresie, kiedy składała śluby wieczyste, 21 kwiecień 1938. Po brutalnych ekscesach "Nocy kryształowej" Edyta postanowiła przenieść się do jakiegoś klasztoru za granicą. Plan zamieszkania w Ziemi Świętej nie powiódł się. Wobec tego wybór padł na holenderską miejscowość Echt. Do paszportu potrzebne było zdjęcie. Ta fotografia została zrobiona na progu otwartych drzwi do kaluzury.

Foto 14: Ostatnie zdjęcie Edyty, prawdopodobnie z wiosny albo lata 1942 roku.

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-