Błogosławiona

Życie i dzieło
Kalendarium życia
Cechy osobowości
Duchowa droga
Misja wobec Karmelu Terezjańskiego
Wkład w francuską szkołę duchowości
Życie oddane Kościołowi i ludziom

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-