Święta

Życie i dzieło
Życie i postać Teresy od Jezusa
Dziedzictwo ducha - jestem córką Kościoła
Dziedzictwo ducha - mistrzyni modlitwy
Dziedzictwo ducha - życie Boga w nas
Dziedzictwo ducha - Człowieczeństwo Chrystusa
Dziedzictwo ducha - w szkole Ducha Świętego
Dziedzictwo ducha - Pismo święte jako słowo Boże
Dziedzictwo ducha - maryjny kształt życia
Dziedzictwo ducha - mistyka i charyzmat mądrości
Dziedzictwo ducha - cnota miłości
Dziedzictwo ducha - asceza kontemplacyjna
Dziedzictwo ducha - ewangeliczny radykalizm
Virtutis exemplum et magistra
Historyczne uwarunkowania
Teresa i Chrystus
Teresa i Najświętsza Maryja Dziewica
Teologia mistyczna Teresy
Fenomeny mistyczne
Terezjańska pedagogia modlitwy
Teresa a problemy medytacji
Teresa wobec katolików świeckich
O budowaniu człowieka wewnętrznego

Refleksje
Ustawiam figury na szachownicy, nim rozpocznę grę...
Jestem kobietą, i to jeszcze nie cnotliwą, ale grzeszną...
Zrywają się do lotu, kiedy Bóg jeszcze nie dał im skrzydeł...
Prędzej ja się zmęczę, sprawiając Bogu przykrości...
Miałam tę łaskę od Boga, że gdziekolwiek byłam...
Kiedy się człowiek zwraca ku ludziom...
Jak się to dzieje, Boże mój, że dla duszy, pragnącej...
Modlitwa jest to poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie...
Mieć przed oczyma Chrystusa Pana w ludzkiej Jego postaci...
I w kuchni także, wśród garnków i rondli, Pan jest z wami...

Inne teksty
Lektorium

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-