Formacja

19 września 2017

Święci listy piszą

Dużą część naszych publikacji stanowią listy. Nasi święci nie oszczędzali na relacjach z bliskimi, krewnymi, przyjaciółmi a czasem były to relacje, które dziś nazwalibyśmy biznesowymi. Na […]
18 września 2017

Czytanie duchowe

Rozmowa z o. Bruno Secondinem OCarm, cenionym rekolekcjonistą i autorem książek popularyzujących Biblię. Dlaczego lectio divina jest aktualna dzisiaj? W życiu Kościoła nastąpił powrót do słowa Bożego. Jest to owoc odnowy […]
18 września 2017

Szósty stopień miłości

Już przez pięć tygodni zmierzamy po stopniach miłości, o których św. Jan od Krzyża pisze w poemacie „Noc ciemna”. Czas, więc na szósty stopień miłości. Miłość […]
17 września 2017

Wędrowanie Boga

Jedynym sposobem spotkania Boga jest droga. Bóg jest w drodze tzn. pokonuje dystans. Jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek w swojej kondycji duchowej, psychicznej i moralnej. […]
17 września 2017

XXIV Niedziela Zwykła A

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

16 września 2017

Nadzieja umiera ostatnia

Znaleźć motywy nadziei w świecie, który naznaczony jest jej brakiem, to prawdziwa sztuka. Święci są tymi, co tę sztukę tworzą swoim życiem i przekazują ją w […]
16 września 2017

Bóg ciszy

Z siostrą Agnieszką, karmelitanką bosą z Poznania, rozmawiamy o św. Teresie z Avila, modlitwie i szpilce św. Tereni. Być może moje pytanie będzie banalne, ale czym […]
15 września 2017

Post wytrwałości

Wsłuchując się w Słowo Boga, otrzymujesz kolejny raz zapewnienie o bliskości Jezusa, Jego prowadzeniu i niezwykłej przyjaźni. To naturalne, że wobec tego ogromu Bożego działania rodzi […]
15 września 2017

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej

Cierpienie Maryi zapowiedział Jej samej starzec Symeon podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni Jerozolimskiej: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” […]
14 września 2017

Chrystus ukrzyżowany św. Jana od Krzyża

Chrystus narysowany przez świętego Jana od Krzyża jest owocem nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim owocem niezwykłego przeżycia mistycznego. Dokonał przewrotu w historii sztuki i […]
14 września 2017

Trudne do zrozumienia subtelności…

Pamiętaj, że im kwiat delikatniejszy, tym szybciej więdnie i traci swój zapach, dlatego strzeż się i nie pragnij iść drogą pociech duchowych, gdyż przez to nie […]
14 września 2017

Doceniony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Uchwała w sprawie św. Rafała Kalinowskiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 14 września 2007 roku, podczas 39 posiedzenia, przyjął uchwałę w sprawie uznania św. Rafała Józefa Kalinowskiego za […]
13 września 2017

Z prostotą serca służyć dobremu Bogu

„Z prostotą serca służyć dobremu Bogu”. U każdego świętego znajdziemy krótkie sformułowania, które są jakby mottem albo refrenem ich życia. Św. Teresa od Jezusa mówiła by […]
13 września 2017

Piąty stopień miłości

Kontynuujemy omawianie stopni miłości z poematu „Noc ciemna”. Jesteśmy już na półmetku, czyli na piątym stopniu miłości. Pragnienie Boga jest tutaj bardzo gwałtowne, bo taka jest […]
12 września 2017

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

„Venimus, vidimus, Deus vicit” (przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył) – takie słowa napisał król polski Jan III Sobieski do papieża Innocentego XI po zwycięskiej bitwie z Turkami […]
12 września 2017

Wiedza Krzyża

Zbliżająca się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, ukazuje nam Krzyż, jako znak zwycięstwa, dowód ogromnej miłości, lekarstwo na nasze rany zadane przez grzech. O tej sile znaku […]
11 września 2017

Pełna łaski

Prawdę o Maryi w wydarzeniu Wcielenia można sformułować na podstawie słów anioła, który zwraca się do Niej: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). O łasce Maryi mówi on jeszcze innymi […]
11 września 2017

Holy Hill – Amerykańska Święta Góra

Holy Hill (Święta Góra) w stanie Wisconsin, w USA – to malowniczo położone Sanktuarium MB Wspomożycielki Wiernych, na wzgórzu polodowcowym (410 m n.p.m.) pośród lasu mieszanego, […]
10 września 2017

Matce Bożej Gietrzwałdzkiej

Pielgrzymom przybywającym na Warmię znane są przede wszystkim dwa sanktuaria maryjne Gietrzwałd i Stoczek Klasztorny. Gietrzwałd  jest jednym z nielicznych miejsc na  całym świecie,  w którym […]
10 września 2017

XXIII Niedziela Zwykła A

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.

9 września 2017

Znaczenie Eucharystii dla św. Rafała Kalinowskiego

Eucharystia, w charyzmacie karmelitańskim, jest istotnym elementem codziennego życia. Uczestniczenie w niej pogłębia już istniejący związek z Kościołem i Chrystusem, zacieśnia przymierze z Bogiem, przypomina zobowiązania […]
9 września 2017

Ostatnie słowa świętych Karmelu

Testamenty życia Zbliżając się do godziny śmierci święci wypowiadali słowa, które stawałby się testamentem. Były czymś w rodzaju podsumowania całego życia, streszczeniem tajemnic, którymi żyli na […]
8 września 2017

Jezusowy Krzyż przyjaźni

Dlaczego Bóg tak wiele wymaga? Dlaczego tak wysoko stawia poprzeczkę chrześcijańskiego życia? Dobry ojciec jest dobry, kiedy wymaga; gdy pokazuje cel i środki do niego, ale […]
8 września 2017

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzień 8 września, przypadający 9 miesięcy po 8 grudnia, kiedy to świętowaliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, jest świętem narodzenia Matki Chrystusa, bo liturgia, na […]
7 września 2017

Szczęście jest ukryte w pokorze i uległości serca

Nie znajdziesz tego, czego pragniesz i pożądasz, ani na swej drodze, ani w wysokiej kontemplacji, lecz w głębokiej pokorze i uległości serca. (S 39) Powyższa sentencja […]
7 września 2017

Czerneńskie akwarele Zygmunta Vogel’a

Wędrowny malarz Zygmunt Vogel (1764-1826) był malarzem akwarelistą, rysownikiem i architektem. W 1780 r. został przyjęty do malarni królewskiej na Zamku Warszawskim. Od 1787 na polecenie […]
6 września 2017

Powiedział mi spowiednik

„Powiedział mi spowiednik, żebym za żadne skarby nie opuszczała modlitwy”. W życiu św. Teresy od Jezusa przyszedł moment kryzysu. Modliła się tylko tyle ile to było […]
6 września 2017

Konopne trepki karmelitanek bosych

Jak je wykonywano… Karmelitanki bose wykonywały je własnoręcznie w swoich klasztorach. Włókno konopne moczono najpierw w wodzie. Gdy było odpowiednio zmiękczone wyplatano z niego warkocze. Prasowano […]
5 września 2017

Modlitewna flota

Są takie modlitwy ustne, które odmawiamy codziennie, to oczywiście modlitewny duet Ojcze, nasz i Zdrowaś, Maryjo. W jednym ze swoim poematów francuski pisarz Charles Pégui porównał […]
5 września 2017

Czwarty stopień miłości

Kontynuujemy omawianie stopni miłości z poematu „Noc ciemna”. Dziś przyszła kolej na czwarty stopień na schodach miłości. Tutaj dusza wiele cierpi dla Umiłowanego. Ten stan dobrze […]