Formacja

14 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 10

Roraty Karmelitańskie – dzień 10
14 grudnia 2017

Ikona „Z ciemności do światła”

Ikona i poezja Pieśni Duchowej św. Jana od Krzyża Opis postaci Świętego i symbolika otoczenia Oblicze świętego ma piękność człowieka przemienionego przez miłość i odzwierciedla piękność […]
14 grudnia 2017

Nie zatrzymuj się …

Ponieważ Bóg jest niedostępny, więc nie zatrzymuj się nad tym, co twoje zdolności mogą zrozumieć, a twoje zmysły odczuć, bo nie znajdziesz zadowolenia w tym słabym […]
13 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 9

Roraty Karmelitańskie – dzień 9
13 grudnia 2017

Św. Jan od Krzyża

„To pierwszy karmelita bosy i wielki sługa Boży”. Jutro w Karmelu będziemy obchodzić uroczystość św. Jana od Krzyża. Św. Teresa polecała go wielu osobom jako spowiednika […]
13 grudnia 2017

Droga na Górę Karmel

Święty Jan od Krzyża „Góra Karmel” znajduje się w tytule głównego dzieła św. Jana od Krzyża – Droga na Górą Karmel, przywołując na pamięć drogę, trudną ścieżkę, […]
13 grudnia 2017

IX dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, nauczycielu modlitwy i kontemplacji, szukając usilnie Boga przychodzimy do ciebie, abyś i nas przyjął pod swoje kierownictwo duchowe oraz zechciał prowadzić drogami […]
12 grudnia 2017

„La Guadalupana” – Królowa Meksyku i Imperatorka Ameryki Łacińskiej

„Ileż to istnieje wezwań i tytułów Matki Najświętszej? A wokół każdego z nich skupia się cała tradycja, duchowość, liturgia; moglibyśmy powiedzieć wprost cała określona kultura, określony […]
12 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 8

Roraty Karmelitańskie - dzień 8
12 grudnia 2017

Towarzysz najważniejszych chwil życia

Pismo święte w życiu świętego Jana od Krzyża Kto zna choć trochę życie i twórczość ojca Jana od Krzyża, przedstawia go sobie z pewnością z Pismem […]
12 grudnia 2017

VIII dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, Doktorze Miłości, w swoim życiu wszystko podporządkowałeś miłości Boga. Ta miłość, jak drogocenna perła ewangeliczna (Mt 13, 46-48), skłoniła cię do wyrzeczenia […]
11 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 7

Roraty Karmelitańskie - dzień 7
11 grudnia 2017

Ikona św. Maravillas od Jezusa

Przejrzystość przesłania Karmelitanki bose z Harissa (Liban) z okazji kanonizacji Matki Maravillas od Jezusa namalowały cenną ikonę, prawdziwy klejnot i dzieło sztuki, którą ofiarowały Karmelowi w […]
11 grudnia 2017

Ludzie jak drzewa

Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa” (Mk 8,24). Fragment Ewangelii wg św. Marka przytacza wypowiedź człowieka niewidomego podczas procesu uzdrawiania go przez Jezusa. […]
11 grudnia 2017

VII dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, żarliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu. Swoim życiem przekazałeś nam głębokie życie eucharystyczne. Od najmłodszych lat nawiedzałeś Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum. W zakonie […]
10 grudnia 2017

II Niedziela Adwentu B

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
10 grudnia 2017

Pośmiertne perypetie

Historia relikwii świętego Jana od Krzyża W społeczeństwie XVI i XVII wieku, kiedy to skala wartości sytuowała świętość na naczelnym miejscu, zauważyć można doskonale zrozumiały szacunek, […]
10 grudnia 2017

VI dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, wierny synu Kościoła, ukazujesz nam także w szukaniu i odnajdywaniu Boga miejsce Kościoła, który utożsamiasz z Chrystusem. Człowiek zawsze był skłonny do […]
9 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 6

Roraty Karmelitańskie – dzień 6
9 grudnia 2017

Święta o porywczym temperamencie cz.1

Czy zastanawialiście się kiedyś nad świętością i ja to się dzieję, że niektórzy osiągają świętość w młodym wieku a inni w dojrzałym, czy będąc już w […]
9 grudnia 2017

Dwadzieścia pięć tysięcy kilometrów

Wędrówki świętego Jana od Krzyża Ojciec Jan od Krzyża, przywiązany do swego kącika i ciszy w klasztorze, jest w ruchu i podróżuje więcej, niż moglibyśmy przypuszczać: […]
9 grudnia 2017

V dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, czcicielu Maryi Panny, od lat dziecięcych żywiłeś w sobie głębokie nabożeństwo do Najśw. Dziewicy i Ona przychodziła ci z pomocą. Ukazujesz Ją: […]
8 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 5

Roraty Karmelitańskie – dzień 5
8 grudnia 2017

IV dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, uległy Duchowi Świętemu, Bóg pozwolił ci odnaleźć Ducha Świętego wraz z Jego mocą uświęcającą. Nazywasz Go Żywym Płomieniem Miłości, tym który oświeca, […]
8 grudnia 2017

Ikona Umilenije

Prezentowana ikona należy do typu ikonograficznego „umilenije” – najbardziej licznego typu ikonograficznego Bogurodzicy. Ukazuje bardzo głęboką i intymną więź Syna z Matką. Jest przy tym w […]
7 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 4

Roraty Karmelitańskie – dzień 4
7 grudnia 2017

W języku japońskim i wietnamskim

Tłumaczenia dzieł świętego Jana od Krzyża Pisma duchowe świętego Jana od Krzyża są źródłem inspiracji i praktycznych porad dla ludzi pragnących bliskości Boga. Przetłumaczono je na […]
7 grudnia 2017

III dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, rozmiłowany w Jezusie Chrystusie, dla ciebie jest On tym, który objawia ci nieskończoną dobroć Ojca. Zachowywanie Jego nauki Ewangelii jest u podstaw […]
7 grudnia 2017

Święta obojętność…

„Nie osiągnie doskonałości, kto nie stara się być na wszystko obojętny, tak, by jego pożądliwości naturalne i duchowe były zadowolone w całkowitym wyzbyciu się wszystkiego, gdyż […]
6 grudnia 2017

Roraty Karmelitańskie – dzień 3

Roraty Karmelitańskie – dzień 3